VISA VIỆT NAM

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Thái Lan

1. Sự cần thiết của việc làm giấy phép lao động cho người Thái Lan ...

Cập nhật: 04/12/2020

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Lào

1. Điều kiện cho việc làm giấy phép lao động cho người Lào ở Việt ...

Cập nhật: 04/12/2020

Một số điều cần lưu ý khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Lưu ý về thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Về hồ ...

Cập nhật: 04/12/2020

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Trung Quốc

 1. Điều kiện để xin giấy phép lao động cho người Trung Quốc Trong quá trình ...

Cập nhật: 04/12/2020

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài như thế nào?

Khi nào cần gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài? Theo điều 13 ...

Cập nhật: 04/12/2020

BForum - The world's leading Blockchain Forum mywebsite.vn