Những Quốc Gia Châu Á Miễn Thị Thực Cho Việt Nam

Ngọc Muội | Cập nhật vào 04/12/2020
Việt Nam hiện tại được 79 quốc gia cho phép miễn thị thực, bao gồm cả miễn thị thực không điều kiện và có điều kiện. Với những quốc gia này, công dân mang hộ chiếu Việt Nam hoặc chỉ cần trình hộ chiếu tại sân bay quốc tế, cảng quốc tế hoặc cung cấp kèm theo một số giấy tờ là có thể được phép nhập cảnh. Dưới đây là danh sách những quốc gia miễn thị thực cho Việt Nam tại khu vực châu Á và một số lưu ý kèm theo đối với mỗi quốc gia đó.

STT VÙNG LÃNH THỔ TÊN QUỐC GIA HỘ CHIẾU THỜI GIAN LƯU TRÚ GIA HẠN HÌNH THỨC MIỄN GHI CHÚ
1 CHÂU Á Ấn Độ Công vụ, ngoại giao 90 ngày Được phép Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh
2 Trung Quốc Ngoại giao, công vụ, phổ thông khi đi việc công và người đi cùng 90 ngày  Được phép Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh Người đi cùng: Vợ, chồng, con chưa đến tuổi thành niên của người mang hộ chiếuBổ sung: Họ tên, năm sinh, ảnh của người đi cùng
3 Venezuela Ngoại giao, công vụ 90 ngàyHoặc trong thời gian công tác Không Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh
4 Srilanka Ngoại giao, công vụ 90 ngày Không Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh
5 Triều Tiên Ngoại giao, công vụ, hộ chiếu phổ thông đi công vụ Không Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh
6 Hàn Quốc Ngoại giao, công vụ, phổ thông 90 ngày Không Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh Hộ chiếu PT chỉ được miễn visa khi tới đảo Jeju
7 Nhật Bản Ngoại giao, công vụ, người đi cùng Không  Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh  
8 Banladesh Ngoại giao, công vụ, phổ thông Không Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh Hộ chiếu phổ thông chỉ áp dụng đối với nhân viên phục vụ trong phái đoàn ngoại giao
ASEAN
1 Brunei Phổ thông 14 ngày Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh
2 Cam Pu Chia Phổ thông 14 ngày Không Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh
3 Indonesia Phổ thông 30 ngày Không Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh
4 Lào Phổ thông 30 ngày Được phép Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh
5 Malaysia Phổ thông 30 ngày Không Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh
6 Myanma Phổ thông 14 Ngày Không Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh
7 Philipin Phổ thông 21 ngày Không Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh
8 Singapore Phổ thông 30 ngày Không Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh
9 Thái Lan Phổ thông 15 ngày Không Nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh

 

Nguồn: copy

BForum - The world's leading Blockchain Forum mywebsite.vn